Zasady udzielania patronatów przez media należące do Radomskiej Grupy Mediowej

I Złożenie wniosku o patronat medialny / odpowiedzi na wnioski

  1. Wniosek o przyznanie patronatu przez media należące do Radomskiej Grupy Mediowej należy kierować na adres marketing@radiorekord.pl. Prosimy o załączenie harmonogramu wydarzenia i osoby do bezpośredniego kontaktu w sprawie wydarzenia.
  2. Odpowiedź pozytywna lub odmowna na wniosek o patronat przesłana zostanie Wnioskującemu drogą mailową w wiadomości zwrotnej.

II Zobowiązania wynikające z udzielonego patronatu

Zobowiązania Wnioskującego: 

Przyznanie patronatu medialnego Radomskiej Grupy Mediowej jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, w tym: 

  1. zamieszczenia logotypów mediów udzielających patronatu na wszystkich drukach, w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej wydarzenia, w mediach społecznościowych promujących wydarzenie, 
  2. przesyłania do akceptacji na adres marketing@radiorekord.pl wszelkich materiałów zawierających logotypy Radomskiej Grupy Mediowej w terminie umożliwiającym dokonanie korekt, 
  3. ekspozycji w trakcie wydarzenia/imprezy ustalonych w trybie roboczym materiałów reklamowych Radomskiej Grupy Mediowej (roll-up/banner), 
  4. odebrania z siedziby Radomskiej Grupy Mediowej (Radom, ul. Okulickiego 39) ustalonych materiałów reklamowych i oddania ich najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu objętego patronatem wydarzenia, 
  5. przesłania po wydarzeniu na adres marketing@radiorekord.pl dokumentacji zdjęciowej z ekspozycji przekazanych materiałów reklamowych, 
  6. odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.  

Zobowiązania mediów udzielających patronatu: 

Objęcie przez media Radomskiej Grupy Mediowej patronatem wydarzenia jest równoznaczne z: 

  1. obsługą danego wydarzenia w zakresie przekazanym Wnioskującemu drogą mailową, 
  2. zgodą na użycie logotypów mediów udzielających patronatu na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu, w mediach społecznościowych oraz na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych dotyczących wydarzenia. 

III Kontakt 

Patronaty medialne Radia Rekord – pytaniakontakt: 
Anna Malinowska – Marketing Manager Radomskiej Grupy Mediowej
e-mail: marketing@radiorekord.pl
tel. +48 509 790 759